Spenspray - Kalvnäring - bolus - mineralsten - strömedel - såpa


Om du har några frågor ring 070-541 68 25
​​​​​​​eller maila kent.palm@juvelit.se.
Vi skickar normalt beställningar inom 1-3 arbetsdagar.

 På grund av den rådande situationen med brist på vissa insatsvaror kan vissa produkter ha lång leveranstid.
   Spenspray  -  kalvnäring  -  bolus  -  mineralsten  -  strömedel  -  såpa

Välkommen till Juvelit!

- för professionell svensk juvervård, djurhälsa & rengöring sedan 1980


Vi är ett familjeföretag med egen produktutveckling och tillverkning i Hälsingland inriktad på att i förstahand ta fram och tillverka spenspray med funktion i topp som är miljövänlig och användarvänlig. Funktionen ska vara bättre eller lika bra som motsvarande produkter på marknaden idag, men till ett bättre pris. 


Vi vill ha långsiktiga relationer genom att erbjuda rådgivning och service, med integritet och omtanke, utifrån dina behov.
Vi har kunskap om juverhälsa.
Här är våra medarbetares kompetens och motivation oerhört viktig. Vårt mål är att ge dig som kund en bättre lönsamhet och dina djur ett bättre välbefinnande.

​​​​​​​Vi marknadsför och säljer också ett komplett sortiment
från bl.a. Kersia/Hypred & hollänska Topro.

Bäste kund,
Pandemin har under det senaste året medfört stora påfrestningar på den  globala tillgången på råvaror och frakter. Detta har tyvärr medfört att våra inköp av råvaror, förpackningar (dunkar/tunnor) och transporter av dessa från tillverkning till vår fabrik har blivit markant dyrare. Under sommaren/hösten har det även skett en snabb ökning av energipriserna.
Vi har försökt att internt absorbera dessa ökande kostnader men det är inte längre möjligt och vi tvingas därför höja vissa priser utan föregående varning.
​​​​​​​


GDPR
Juvelit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.
Som kontaktperson på kundföretag till Juvelit AB finns ni med i vårt
kundregister. Om ni har frågor om kundregistret ber vi er kontakta oss. Ni har
också rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om er, få
uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Ni hittar mer information om
GDPR och era rättigheter på www.datainspektionen.se.
happycowhappycow
happycow

Angående utskicka från Arla om Kvartära ammoniumföreningar!
Ingen produkt från Juvelit innehåller dessa ämnen.
Juvelit-micro, Juvelit-protect & Juvelit-juversåpa är godkända att använda av Arlafoods.


Juvelits produkter skall nu också finnas listade på arlas medlemssidor.