ENVIREX +
Strömedel, Stallströ

Bruksfärdigt pulver endast för professionellt bruk
DESINFEKTIONSMEDEL TORKPULVER BASERAT PÅ MINERALKOMPLEX, FÖR HYGIEN I STRÖ
NÖTKREATUR, GRISAR OCH FJÄDERFÄ
​​​​​​​
Frågor eller beställning, ring: 0270-285433

BIOCIDPRODUKT.
verksamma ämnen per 100 g produkt: Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)bis(sulfat) 0,9g
+Troklosennatrium 0,05g
HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3:
Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

PRESENTATION
. Pulver, Beige
. Absolut pH-värde: Ej disponibel
. pH-värde vid 10 g/l: 8±0,5
. Densitet vid 20\~°C: 1 g/cm³
. Fryspunkt: Ej disponibel

EGENSKAPER
-Byggnader för fjäderfä, grisar och idisslare
-Desinificerande pulver: består till 2% vikt/vikt av VIREX
-Fräsch vårdoft: långvarig doft tack vare doftämnets pulverform
-Fångar lukt: hög reduktion av ammoniaklukt
-Lätt att sprida på marken: fastnar inte på användarens händer eller på juver
eller strö
-Starkt absorerande kapacitet: Kaolin är ett effektivt torkningsmedel som
möjliggör hög fuktkontroll
ENVIREX + har visats absorbera mer än 120% av sin egen vikt, vilket innebär att
den absorberar nästan 3 gånger så mycket som kalk.
 
ANVÄNDNING
Instruktioner för användning:
Fördela på ytan för hand eller mekaniskt, fyll på regelbundet:
NÖTKREATUR:
● Djup strö som områden med halm: applicera efter att halmen har strötts ut:
Dos desinficeringsmedel: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka
● Bås: 300 g/m² 2-3 gånger per vecka (över båsets bakre tredjedel)
● Kalvningsbox: Applicera 300g/m2 på golvet efter rengöring
● Kalvavdelningar och -boxar: Applicera 300g/m² på golvet efter rengöring,
därefter 1 applicering/vecka när du ströar
GRISAR:
- Uppfödning: applicera till strö, sprid dagligen ut i kultingarnas sovområden
samt på värmedynor: 300 g/m² varannan dag (grisning: Strö ut på kultingar för
att torka och värma nyfödda)
- Gödning: 300 g/m² per vecka i fuktiga områden
  
FJÄDERFÄN:
Lämplig för alla arter: sprid ut 300 g/m² 4 dagar innan fåglarna anländer, när
strö byts ut och innan utrustning installeras.
● Kalkon: 300 g/m² varje vecka från vecka 2 till vecka 10
● Gödkycklingar: 300 g/m² varje vecka från vecka 1 till vecka 5
● Ankor: 300 g/m² varannan dag från födseln

FÖRPACKNING
Säck 25kg
BigBag 1000l 1000kg
Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.
Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

SÄKERHET
Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: http://www.kersia-group.com
​​​​​​​
LAGSTIFTNING
Använd biocider på säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen
före användning.
För desinfektionsmedlen har följande effektivitetstest utförts i enlighet med
gällande normer
Du har lagt till en ny textKaolKaolinin

Ändra texten till vad du vill