Miljö & kvalité policy

Vår verksamhet präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt samt att undvika användning av miljöförstörande och skadliga ämnen och därigenom förebygga förorening till naturen och risker för användaren.
kosor blir utfodradekosor blir utfodrade
kosor blir utfodrade