Micro robot

En ny generation godkänt spendopp/spray-medel som bygger på att skydda juver/spenar istället för att i första hand desinficera. Micro robot levereras bruksfärdig.
Ett alternativ som är lämpligt framförallt för dem med "problematiskt" vatten såsom hög hårdhet (mycket kalk) som missgynnar den sura miljö som eftersträvas med micro.


Juvelit Micro fungerar dels som en hudvårdande och dels som en barriär-produkt som förhindrar skadliga bakterier att tränga in i juvret. Denna effekt nås tack vare den viskoelasticitet som micron har och som ger förmågan att effektivt innesluta spenar och juver i en sur miljö skapad med bl.a. mjölksyra.
Den sura miljön förhindrar tillväxt av skadliga bakterier samtidigt som nyttiga lactobakterier kan växa till och utgöra ett förstärkt naturligt skydd.
Praktiska fälttester under flera års tid har visat att konceptet med Juvelit-micro är ett mycket effektivt sätt att undvika juverinflammationer och att kontinuerligt ha mycket låga celltal.

Högt mjölkflöde vid mjölkning = kort mjölkningstid hänger i stor grad samman med mjuk smidig spenhud. Detta ger lägre restmjölk samt mindre påfrestning på spenarna. Spenkanalens slemhinna påverkas också mindre vid kortare mjölkningstid.

Andra fördelar är att juver/spenar blir mycket lätta att rengöra före mjölkning om Juvelit Micro har sprayats vid föregående mjölkning. Detta minskar risken för sporer.
En fördel är också att flugorna inte sätter sig på spenarna efter mjölkningen utan avskyr kontakten med Juvelit-micro.
En mycket viktig aspekt är också att micro inte sätter igen spraymunstycket vilket är särskilt viktigt vid robotmjölkning.

Naturligtvis är Juvelit Micro en miljöanpassad produkt som är lätt biologiskt nedbrytbar och ofarlig för miljön och för användaren.


juvelit microjuvelit micro
juvelit micro