Juvelit-Protect

Nästa generation godkänt spendopp/spray-medel som sätter en ny standard vad gäller att skydda, mjukgöra & vårda juver/spenar med långtidseffekt.

Juvelit-protect levereras dels bruksfärdig.
Ett alternativ som är lämpligt framförallt för dem med "problematiskt" vatten såsom hög hårdhet (mycket kalk) som missgynnar den sura miljö som eftersträvas med micro. Juvelit-protect levereas också som ett koncentrat som skall spädas 1:5, vilket spar miljö i form av mindre emballage och frakter.

Juvelit-protect fungerar dels som en hudvårdande och dels som en barriär-produkt som förhindrar skadliga bakterier att tränga in i juvret. Denna effekt nås tack vare den viskoelasticitet och goda fästförmåga till huden som ger förmågan att effektivt innesluta spenar och juver i en sur miljö skapad med bl.a. mjölksyra.
Den sura miljön förhindrar tillväxt av skadliga bakterier samtidigt som nyttiga lactobakterier kan växa till och utgöra ett förstärkt naturligt skydd.
Praktiska fälttester på 5 gårdar har visat att konceptet med Juvelit-protect är ett mycket effektivt sätt att undvika juverinflammationer och att kontinuerligt ha mycket låga celltal. Mastitfrekvensen på testgårdarna har under försöksperioden varit ca 3% och celltalet har sjunkit på alla gårdar.

Högt mjölkflöde vid mjölkning = kort mjölkningstid hänger i stor grad samman med mjuk smidig spenhud. Detta ger lägre restmjölk samt mindre påfrestning på spenarna. Spenkanalens slemhinna påverkas också mindre vid kortare mjölkningstid.

Andra fördelar är att juver/spenar blir mycket lätta att rengöra före mjölkning om Juvelit-protect har sprayats vid föregående mjölkning. Detta minskar risken för sporer.
En fördel är också att flugor inte sätter sig på spenarna efter mjölkningen utan avskyr kontakten med Juvelit-protect.
En mycket viktig aspekt är också att Juvelit-protect inte sätter igen spraymunstycket vilket är särskilt viktigt vid robotmjölkning.

Naturligtvis är Juvelit-protect en miljöanpassad produkt som är lätt biologiskt nedbrytbar och ofarlig för miljön och för användaren.

Juvelit-protect är godkänd av LRF-Mjölk och passar också utmärkt vid KRAV-produktion.
protect 5Lprotect 5L
protect 5L
Juvelit Protect finns som både koncentrat och bruksfärdig produkt.

Juvelit Protect

Koncentrat 5L
BRUKSFÄRDIG 25L
BRUKSFÄRDIG 200L
​IBC Bruksfärdig 1000L