Juvelit-Protect

Framtidens generation godkänt spendopp/spray-medel som sätter en ny standard vad gäller att skydda, mjukgöra & vårda juver/spenar med långtidseffekt.

Juvelit-protect levereras dels bruksfärdig.
Ett alternativ som är lämpligt framförallt för dem med "problematiskt" vatten såsom hög hårdhet (mycket kalk) som missgynnar den sura miljö som eftersträvas med micro. Juvelit-protect levereas också som ett koncentrat som skall spädas 1:5, vilket spar miljö i form av mindre emballage och frakter.

Juvelit-protect fungerar dels som en hudvårdande och dels som en barriär-produkt som förhindrar skadliga bakterier att tränga in i juvret. Denna effekt nås tack vare den viskoelasticitet och goda fästförmåga till huden som ger förmågan att effektivt innesluta spenar och juver i en sur miljö skapad med bl.a. mjölksyra.
Den sura miljön förhindrar tillväxt av skadliga bakterier samtidigt som nyttiga lactobakterier kan växa till och utgöra ett förstärkt naturligt skydd.
Praktiska fälttester på 5 gårdar har visat att konceptet med Juvelit-protect är ett mycket effektivt sätt att undvika juverinflammationer och att kontinuerligt ha mycket låga celltal. Mastitfrekvensen på testgårdarna har under försöksperioden varit ca 3% och celltalet har sjunkit på alla gårdar.

Högt mjölkflöde vid mjölkning = kort mjölkningstid hänger i stor grad samman med mjuk smidig spenhud. Detta ger lägre restmjölk samt mindre påfrestning på spenarna. Spenkanalens slemhinna påverkas också mindre vid kortare mjölkningstid.

Andra fördelar är att juver/spenar blir mycket lätta att rengöra före mjölkning om Juvelit-protect har sprayats vid föregående mjölkning. Detta minskar risken för sporer.
En fördel är också att flugor inte sätter sig på spenarna efter mjölkningen utan avskyr kontakten med Juvelit-protect.
En mycket viktig aspekt är också att Juvelit-protect inte sätter igen spraymunstycket vilket är särskilt viktigt vid robotmjölkning.

Naturligtvis är Juvelit-protect en miljöanpassad produkt som är lätt biologiskt nedbrytbar och ofarlig för miljön och för användaren.protect 5Lprotect 5L
protect 5L
Juvelit Protect finns som både koncentrat och bruksfärdig produkt.

Juvelit Protect

Koncentrat 5L
BRUKSFÄRDIG 25L
BRUKSFÄRDIG 200L
​IBC Bruksfärdig 1000L