GDPR

Juvelit AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Det innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Som kontaktperson på kundföretag till Juvelit AB finns ni med i vårt kundregister. Om ni har frågor om kundregistret ber vi er kontakta oss. Ni har också rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om er, få uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Ni hittar mer information om GDPR och era rättigheter på www.datainspektionen.se.