• header text
  • header text tva

Välkommen till Juvelit!

- för professionell juvervård & rengöring

Vi är ett familjeföretag med egen produktutveckling inriktad på att i förstahand ta fram och tillverka kem/tekniska produkter som är miljövänliga och användarvänliga. Dessutom ska funktionen vara bättre eller lika bra som motsvarande produkter på marknaden idag. 

Vi vill ha långsiktiga relationer genom att erbjuda rådgivning och service, med integritet och omtanke, utifrån dina behov.
Vi har kunskap om juverhälsa.
Här är våra medarbetares kompetens och motivation oerhört viktig. Vårt mål är att ge dig som kund en bättre lönsamhet och dina djur ett bättre välbefinnande.

GDPR
Juvelit AB arbetar just nu med kartläggning av personuppgifter och
styrdokument för att säkerställa att hela organisationen per den 25 maj
2018 är GDPR-complient.
Som kontaktperson på kundföretag till Juvelit AB finns ni med i vårt
kundregister. Personuppgiftsansvarig är Juvelit AB, om ni har
frågor om kundregistret ber vi er kontakta oss. Ni har
också rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om er, få
uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Ni hittar mer information om
GDPR och era rättigheter på www.datainspektionen.se.
happycowhappycow
happycow

Angående utskicka från Arla om Kvartära ammoniumföreningar!
Ingen produkt från Juvelit innehåller dessa ämnen.
Juvelit-micro, Juvelit-protect & Juvelit-juversåpa är godkända att använda av Arlafoods.

Juvelits produkter skall nu också finnas listade på arlas medlemssidor.
​Samtliga produkter finns också godkända av LRFs Bra Kemråd.